Dalby International AB

VI ÄR!

VÅR RESA

Ja, Dalby International AB är ett nytt tillskott på den strategiska katalysator himmelen. 

Men vi är långt ifrån några duvungar. Dalby International AB grundades med en vision att erbjuda skräddarsydda, kreativa sätt att skapa framgång för de kunder som företaget rör. Ingen situation är allenarådande och ingen lösning är en standardlösning. Genom en lång erfarenhet, kom Mikael, till insikten att många av utmaningarna var grundade i och kunde härledas tillbaks till överkomplexitet, organisatoriskt brus och en inåtvänd kultur. Utmaningar som höll tillbaks framgångar, tillväxt eller behövda omprioriteringar. Efter att ha verkat i över 30 år i olika delar av världen. Med ett bagage fyllt av erfarenheter, från vitt skilda företagskulturer, i olika faser av affärsverksamhet och offentlig sektor insåg han att lösningen ofta ligger i att skapa insikt och klarsyn i den verklighet som organisationen just då befinner sig i. Genom att vara stödjande utan att skönmåla verkligheten och anpassa metod till situation, märkte han att de mest svåra knutar var möjliga att lösa upp. Alla kommer i situationer när de behöver stöd för att komma vidare, det spelar ingen roll om det är en mindre uppstartsfirma eller ett anrikt multinationellt företag eller en offentlig organisation. Förändring kräver förmågan att kunna ställa sig utanför det trygga, att betrakta det man gör från nya perspektiv, att ifrågasätta "sanningar" som annars kan hindra klarsyn av det som behöver göras. Mikael insåg att det var möjigt att metodiskt lossa de förtöjningar som höll organisationen tillbaks oavsett situation.

ATT NÅ DINA MÅL ÄR VÅRT MÅL

VI JOBBAR TILLSAMMANS