Dalby International AB

VI FÖRSTÅR!

Framtidens affärer


Tänka om 


Den internationella koncernen - en världsledare inom sin branch - hade funnits länge. Framgång byggdes gradvis, kring avancerad teknologi för industrin. Innovation fokuserades på gradvis utveckling av produkterna de optimeras och förbättras. Genom åren med några enstaka större hopp i harmoni med teknikutvecklingen i allmänhet. Självbilden var att de var innovativa, generarationer av ledare inklusive de nya ledarna skolades in i en kultur med hög svansföring. De som hade gjort karriär inom företaget och som nu utgjorde maktcentrat, hade alla varit framgångsrika i att förvalta det vinnande konceptet. Radikalt nya idéer togs inte på allvar. 


Men... något händer på marknaden, kundernas behov börjar se annorlunda ut. En förändring som delvis möjliggjorts av de produkter som företaget utvecklat genom åren.  Den tidigare så framgångsrika affärskonceptet börjar sakta att gnissla. Ledningen har all data, ser tydligt vad som är på gång. Små fickor av mer revolutionernade idéer börjar ses inom företaget. Lösningar presenteras. Ledningen startar pliktskyldigt utvecklingsprojekt men orkar vare sig se eller ännu mindre driva den fundamentala förändring som företaget behöver göra för att vara relevant för kunderna också i framtiden. Man kör vidare med den orsak och verkans logik som alltd fungerat. Problemet är att det inte fungerar längre. Deras tidigare så framgångsrika kultur har nu blivit koncernens egna fiende.... hur kan de tänka om?


Skala upp


Ta sig till nästa nivå


Att driva företaget från de första stapplande stegen tills det blev en verklig affärsverksamhet har varit grundarens stolthet.  Att ha full kontroll av allt från A till Ö var det som lade grunden för framgången. Tills nu...


Framgången har skapat en tillväxt som skapat behov att skala upp företaget. De orsakssamband som tidigare gav framgången verkar nu ha blivit en bromsklots....


In i säker hamn


Att vända en supertanker


Ett privatägt världsledande företag håller på att spåra ut. Nyckeltalen för företaget verkar var på fritt fall. Produktivitet, marknadsandel, lönsamhet och kvalitet är alla på en nedåtgående trend. Trots det så verkar ledningsgruppen inte se verkligheten. Det är en innåtvänd kultur som under år av lönsamhet har firat hur man "vunnit över andra företag i koncernen" 

Inblick om hur konkurrenterna klarar sig och kundens röst verkar ganska avlägsna inom koncernen. Problemen ser man som tillfälliga och en funkton av den allmän marknadssituationen. De planer man lägger upp för att lösa problemen fungerar inte och verkar mest kosmetiska. Man lovar bättring till nästa kvartal, tre kvartal senare lovar man fortfarande bättring ... nästa kvartal... Några nyanställda chefer presenterar siffror som visar att företagets lönsamhet halkat långt efter konkurenterna och att de förlorar marknadsandel - de äldre i ledningen protesterar och yttrar - fake news.... Drastiska åtgärder krävs... nu.... snabbt...De första stegen


Sätta i rörelse


De är ett start-upp företag. De har precis börjat ta de första affärsstegen. Kompisarna hade en idé om en affärsverksamhet- De behöver bara långsiktig finasiell hjälp att komma vidare. De har presenterat sina idéer för vem som än vill lyssna och som de tror kan ge dem stöd. De möttes på handelsskolan, så de är väl verserade i affärs- och strategispråket. De har affärsplaner, strategi som de tror på. De har till och med sålt några av produkterna, de ser potentialen men det är en väg fram till lönsamhet. Fortfarande känner de inte något djupare intresse att någon vill investera i dem långsiktigt utan att ta full kontroll. 


Hur skall vi komma vidare?

Tillsammans skapar Vi!


.... och startar med ett samtal